O nas

Niepołomice Biegają to grupa osób z Niepołomic oraz okolic, których pasją jest bieganie.

Jako biegacze mamy wyjątkowe szczęście — naszym trenerem jest sportowiec i trener najwyższej światowej klasy Ilya Markov, mistrz świata i Europy oraz wicemistrz olimpijski w chodzie sportowym. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu robimy ponadprzeciętne postępy. Pierwsi z nas rozpoczęli treningi z Ilyą Markovem w maju 2013 roku. Kilka miesięcy później we współpracy z MKS Spartakus utworzona została sekcja biegowa. W lutym 2014 roku powołano do życia Stowarzyszenie „Niepołomice Biegają”. 
Obecnie stowarzyszenie liczy ponad 70 członków, którzy regularnie uczestniczą w treningach.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) »

Jesteśmy organizatorem różnych wydarzeń biegowych, m.in. biegu w Puszczy Niepołomickiej 4Rest Run oraz Biało-Czerwonego Biegu Niepodległości.
Jako wolontariusze pomagamy przy wydarzeniach biegowych organizowanych na terenie Niepołomic i Krakowa.

Nasze podstawowe cele statutowe to:
a) propagowanie rekreacji ruchowej, aktywności fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzględnieniem biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
b) mobilizowanie do systematycznego uprawiania sportów;
c) propagowanie zdrowego trybu życia i profilaktyki zdrowotnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców miasta i gminy Niepołomice;
d) promowanie regionu (miasta, gminy, powiatu) jako terenu przyjaznego aktywnym formom spędzania wolnego czasu;
e) integracja rodzin i środowisk lokalnych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a) organizację treningów biegowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz innych aktywności wspomagających rozwój fizyczny i zdrowie człowieka;
b) organizowanie zgrupowań i obozów sportowych;
c) organizację i współorganizację imprez sportowych, szczególnie o charakterze biegowym;
d) organizowanie innych imprez, jak: zloty, festyny, konkursy oraz udział w imprezach masowych o podobnym charakterze;
e) organizację wyjazdów na imprezy sportowe;
f) udział członków stowarzyszenia w imprezach sportowych w kraju i za granicą;
g) dofinansowanie wyjazdów na obozy i imprezy sportowe;
h) organizację zakupu sprzętu oraz pomoc finansową w zakupie niezbędnego sprzętu do treningów dla członków Stowarzyszenia;
i) współpracę z klubami sportowymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i osobami fizycznymi;
j) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia, produkcję form audiowizualnych związanych z celami Stowarzyszenia lub i na potrzeby Stowarzyszenia;
k) udzielanie informacji o swojej działalności, w tym współpraca z mediami, jak prasa, radio, telewizja oraz media elektroniczne;
l) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów statutowych.